Historical research

OVER  MIJ

ABOUT ME

Maarten Duijvendak

I am a professional historian with a 35+ years scholary track record.  Skilled in historical research: analysing, writing, editing, presenting and lecturing. I am also an experienced advisor in the heritage sector.

I started with a PhD in Social Science History from the University of Utrecht and gained more than 30 years experience at the University of Groningen of which I am currently a professor emeritus.


Being a historian is more than work. It is a fascination I spend much time on, and earned money with...Belangstelling voor het verleden is meer dan werk. Het is een fascinatie waar ik veel tijd aan besteed, en geld mee verdiende....


April 2024 verschijnt mijn boek over de gemeenten Kampen en IJsselmuiden


Als resultaat van het onderzoek naar roof en rechtsherstel van vastgoed van Joodse eigenaren en de Tweede Wereldoorlog

verschijnt mijn boek bij W-Books in Zwolle.


In 1940 leefde een relatief kleine Joodse gemeenschap aan de monding van de IJssel. De families Boektje, Van Gelderen, Goudsmid, Rudelsheim en Vos vormden daarvan het sociale centrum. Hun bedrijven in de Oudestraat, de Venestraat en de fraaie synagoge aan de IJsseldijk waren bekende punten voor veel Kampenaren. Met de Duitse inval begon een proces van uitsluiting dat aan niemand voorbij ging.

 

Dit boek toont hoe deze families leefden op het moment dat de Tweede Wereldoorlog begon en alles veranderde. De landelijke en lokale maatregelen tegen Joden worden beschreven en wat die betekenden voor deze families.


Centraal staan de houding van de directe omgeving en de rol van de lokale overheid bij de ontrechting, de gedwongen verkoop en roof van bezittingen, gevolgd door de deportaties. Ook is er aandacht voor het naoorlogs rechtsherstel, de terugkeer van overlevenden en hoe het gemeentebestuur daarmee omging.


In veel gemeenten in Nederland vindt vergelijkbaar historisch onderzoek plaats. Dit maakt het mogelijk om de gebeurtenissen in Kampen en IJsselmuiden in een landelijk perspectief te zien. Dit boek biedt als eerste een vergelijkend beeld.


Sporen van Joods leven bevat fraai en onbekend fotomateriaal over de straten en huizen in Kampen en zijn Joodse bewoners van omstreeks 1940.Retirement as a fresh start

November 2021 I retired as professor in economic, social and regional history.

For the occasion this book was published:

Elles Bulder, Marijn Molema en Vincent Tassenaar (red.), Spitten in de  economische, sociale en regionale geschiedenis (Hilversum, Verloren  2021).

It is filled with 16 exciting new essays, written by colleagues from the Netherlands and China.  

I am extremely honered.Pensioen als nieuwe start

November 2021 kreeg ik als hoogleraar economische, sociale en regionale geschiedenis mijn pensioen. Ter gelegenheid daarvan verscheen dit boek: Elles Bulder, Marijn Molema en Vincent Tassenaar (red.), Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis (Hilversum, Verloren 2021). Het is gevuld met 16 spannende nieuwe essays, geschreven door collega's uit Nederland en China. Ik ben zeer vereerd hierdoor.


Een mooi begin van een nieuw leven

.

Bij mijn afscheid als hoogleraar schreef Boukje Tanja hier een aardig artikel over mijn werk

Tijdschrift Stad en Lande. 2022, no 1, pagina 16 - 17.Short Resumé Maarten G.J. Duijvendak
Professor emeritus University of Groningen
Website: Maartenduijvendak.nl
Email: m.g.j.duijvendak@rug.nl | m.g.j.duijvendak@gmail.com


APPOINTMENTS
2021 - Professor emeritus Economic, Social and Regional History, Faculty of Arts, University of Groningen

2016 - 2020 Department chair, Faculty of Arts, University of Groningen

2012 - 2021 Full professor (chair) Economic, Social and Regional History, Faculty of Arts, University of Groningen
2010 - 2016 Director of Studies, Research Master Modern History & International Relations, Faculty of Arts, University of Groningen
2001 - 2012 Professor of Regional History, Faculty of Arts, University of Groningen
1989 - 2001 Assistant professor Economic and Social History, Faculty of Economics and since 1997 Faculty of Arts, University of Groningen (80 % position)
1984 - 1988 PhD-student, Faculty of Arts, Utrecht University
1983 - 1984 History Teacher in Secondary Education, Samenwerkingsschool, Waddinxveen
1979 - 1982 Student Assistant Economic and Social History, Faculty of Arts, Utrecht University


RESEARCH PROJECTS AND RESEARCH MANAGEMENT (SELECTION)
2020 - 2021 Project leader in research on confiscation and legal restoration of real estate of Jews in Groningen 1940-1955.
2011 - 2022 Co-director Netherlands Agricultural Historical Institute (NAHI) & Editor of NAHI Historia Agriculturae book series Wageningen–Groningen
2009 - 2013 Researcher in the European Science Foundation funded Project Cuius Regio.
2003 - 2009 Project leader and editor (Erven A. de Jager funded) project New History of Groningen (Nieuwe geschiedenis van de provincie Groningen)
2003 - 2011 Co-director N.W. Posthumus Institute for Economic and Social History Research programme People, Space & Places
1999 - 2003 Project leader and editor (city of Groningen funded) project City of the North, (Stad van het Noorden)
1996 - 2005 Editor, board member Dutch Historical Commission on Sources, (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ) Institute for Dutch History
1994 - 2014 Editor, chair editorial board Gronings Historisch Jaarboek (European Reference Index for the Humanities 2011/2007: NAT/C-qualification)
1993 - Fellow N.W. Posthumus Institute for Economic and Social History


GRANTS AND AWARDS
2020 - 2021 City of Groningen funded research project on confiscation and legal restoration real estate of Jews in Groningen 1940 - 1955, 260. k€.
2017 Invited lecturer at Tsinghua University, Capital University Beijing, Beijing Normal University; Guangxi Normal University (April 2017)
2016 Invited lecturer at Tsinghua University, Beijing; Shaanxi Normal University, Xi’an; Hebei Normal University, Shijiazhuang (April 2016)
2015 Visiting professor in department of history at Central Michigan University, Mount Pleasant, Michigan USA (Fall-semester)
2014 - 2015 Dutch Research Fund NWO – Visiting Grant for prof. dr. Yuping Ni, Tsinghua University Beijing. For Eurasian Comparative Rural History Project
2014 Invited lecturer in Osaka School of International Public Policy (November 2014)
2010 - 2013 European INTEREG IV programme EDR network grant 80. k€. Project: ‘Living Heritage - Memento Mori’, co-applicant with prof.dr. B. Ramakers
2010 - 2014 Minister of Education in the Netherlands research grant for 500. k€ funding three PhD-projects on 200 years Study Grants in the Netherlands. Project in cooperation with Leiden University and Utrecht University
2009 - 2013 European Science Foundation funded Project (FP14) Cuius Regio, Project budget ca 1,3 M€, co-applicant with prof.dr. D. de Boer et al.
2003 - 2009 Erven A. de Jager funded project: New History of Groningen (Nieuwe geschiedenis van de provincie Groningen) Project budget ca 1,5 M€
1999 - 2003 City of Groningen funded project: City of the North (Stad van het Noorden) Project budget 300. k€
1984 - 1988 Faculty of Arts, University of Utrecht Research Grant for PhD-research on Social Movements, Networks and Elite Formation in the Southern Netherlands
1984 Deutsche Volkwagenstiftung, Grant for Research on the development of Skills, Efficiency and Gender in Office Work in the Netherlands 1860-1940 (declined).


SOCIAL ACTIVITIES (SELECTION)
2011 - 2019 Member board of trustees Groninger Museum

2012 - 2014 Member board of trustees Groninger Forum
2001 - 2010 Member board of trustees Drents Plateau for Heritage and Spatial Planning.
2001 - 2023 (secretary) Board Foundation VHLO For Higher Agricultural Education (Groningen)


COMMITTEES AND JURIES
2019 Member of the jury of the bi-annual Groninger provincial cultural prize
2016 – 2020 Member of the selection committee of the Van Gorcum cultural prize
2007 – 2013 Member of the selection committee of the bi-annual Van Winter historical prize
2006 – 2008 Member of the selection committee of the annual Steenbergen history stipend
2003 Member of the selection committee of the tri-annual Frisian provincial cultural dr. Joast Halbertsma prize
2000 – 2013 Member of the selection committee of the bi-annual prof. H.J. Keuning prize


EDUCATION AND TRAINING
Since 1990 Permanent professional development: Academic Teaching Qualification, British Classroom English, several Electronic Learning Environments, etc
1990 Academic promotion (PhD) supervisors (promotores): prof. dr. Th. van Tijn, Faculty of Arts, Utrecht University and prof. dr. A.J.A. Felling, Faculty of Social Sciences, Radboud University Nijmegen
1982 Master of Arts, major in Economic and Social History, with three minors; resp. in Sociology, Economics and Eastern-European History and Teaching Qualification for Secondary Education
1975 State Examination in Secondary Education (VWO), start at Utrecht University

TEACHING EXPERIENCE
Most of my academic teaching was to (under- and graduate) students in the History programme and graduate students in the Research Master programme Modern History and International Relations. I taught classes in Dutch and in English on:
- Sources and methods for economic and social history
- Globalisation in a long-term perspective
- Dutch history in international perspective
- Seminars on Regional development, Social inequality and EU Regional policies, Social segregation in its spatial dimensions, Urban-planning, Sub-urbanisation and Urban sprawl, Rural and Urban relations.
- Ba & Ma Thesis supervision and grading
- Participation in the teaching staff of the PhD-programme of the NW Posthumus Institute for Economic and Social History (Seminar II) and the Research Design Course (Seminar III) of the European Graduate School for Training in Economic and Social-historical Research 1996-2005.


 PhD-PROJECT SUPERVISON

 • F.M. Veentra-Vis, Kroon, kerk en kapitaal. Politiek en Patronage in Engeland na de Glorious Revolution (Defence expected 2025).
 • F. Groefsema, Following in father’s footsteps? Shifting succession practices among Dutch and Swedish farming families, 1950-2010 (Defence expected 2025).
 • H. La Poutré, English Population 1086 - 1377 a modelling approach. Promotores: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and dr. R.F.J. Paping. Defence 5 june 2023.
 • R. Plantinga, Nooit meer honger en natuurinclusief. Productiviteitsgroei en duurzaamheid in de Friese zuivelsector, 1945-2020. Promotores: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and prof.dr. A.M. Molema, co-pomotor dr. W. Voskamp-Harkema. Defence 9 September 2021.
 • Y. Ni, China’s Road in the Great Divergence: Qing’s Model of Economic Development in the 1644-1911 Era. Promotores: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and prof.dr. H.W. Hoen. Defence 30 October 2020.
 • J. Koopmans, Vrachtvaarders van Europa. Schippers afkomstig uit Makkum in Friesland ca 1600–1820. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and co-promotor dr. J.W. Veluwenkamp. Defence 29 October 2020.
 • B. Hoogeboom, Reviving the Region. Endogenous Development in European Rural Regions, 1975-present. Promotores: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and prof.dr. A.M. Molema. Defence 27 August 2020.
 • M. Li, Transforming childbirth practices: new style midwifery in China, 1912 – 1949. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and co-promotores dr. R.F.J. Paping and P.G. Tassenaar. Defence 30 June 2020.
 • A. Noordhof – Hoorn, De stem van de student: Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw. Promotores: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and prof.dr.  K. Van Berkel. Defence  2 june 2016.
 • M.D. Peterzon, Social Capital and Patrimonial State. Stedelijke netwerken, elite en de gilden in Groningen 1594-1700. Promotores: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and prof.dr. R.M. Esser. Defence  21 January 2016.
 • W. Marchand, 200 jaren Studiebeurzen en sociale mobiliteit. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and co-promotor dr. R.F.J. Paping, Defence 13 November 2014.
 • K. Kuiken, Het Bildt is geen eiland. Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak, Defence 3 October 2013.
 • C.G. Melis, Bedreigd Bestaan? Rurale dynamiek en stilstand in Noord-Nederland, 1950-2000. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and co-promotor dr. P.D. Groote, Defence 20 juni 2013.
 • A.J. Ast-Boiten, Stad tussen Verlichting en Romantiek. Groningen 1785-1850, Defence 17 november 2011. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak.
 • A. de Harder, Albert van der Heide, Een Friese rode dominee. Defence 22 september 2011, Promotores: prof.dr. M.G.J. Duijvendak and prof. dr. H. Noordegraaf.
 • M. Molema, Economisch beleid in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland vanaf 1945. Defence Amsterdam 22 november 2010. Promotores: prof.dr. K. Davids (VU) en prof.dr. M.G.J. Duijvendak (RuG).
 • K. Tippe, 'Een echte Overijsselschman.' Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving. Defence 25 februari 2010. Promotores: prof.dr. M.G.J. Duijvendak en prof.dr. D.J. Wolffram.
 • A. Buursma, ‘Dese bekommerlijke tijden’ Armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594-1795. Defence 2 juli 2009. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak.
 • J. van Wijngaarden–Xiounina, De Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg. Defence 7 Juni 2007. Promotores: prof.dr. J. van Baak, prof.dr. M.G.J. Duijvendak en dr. H. van Koningsbrugge.
 • J. van der Wal, ‘We vieren het pas als iedereen terug is’ Terschelling in de Tweede Wereldoorlog. Defence 1 maart 2007. Promotores: prof.dr. D.F. Bosscher en prof.dr. M.G.J. Duijvendak.
 • D.Th. Broersma, Het wonderland achter de horizon: Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963 Defence 15 december 2005. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak .
 • A. Eggens, Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Defence 22 juni 2005. Promotor: prof.dr. M.G.J. Duijvendak.
 • J. Voerman, Verstedelijking en migratie in de Groninger Veenkoloniën 1800-1940. Defence 29 november 2001. Promotores: prof.dr. P. Kooij en prof.dr. M.G.J. Duijvendak.

 

PhD-projects assessment committees

I have been part of assessment committees at the following universities:  University of Amsterdam, Free University Amsterdam, University of Groningen, University of Leiden, University of Leuven, University of Maastricht, Radboud University Nijmegen, Erasmus University Rotterdam, University of Tilburg, Utrecht University, Wageningen University.