Historical research

Publicaties en Downloads

Vind hier mijn publicaties en een groeiend aantal links

naar PDF's en databases

Here you will find a growing number of downloadable PDFs of my articles and databases

Afscheidscollege

2021

Karakteristiek voor Groningen 2011

Podcast over vastgoed van Joodse Groningers tijdens WOII

Aflevering Grote Markt I, productie OOG-Radio

Klik podcast of hieronder en kies 'open in new tab'

Bob Houwenlezing, najaar 2022,  over de ontvreemding van Vastgoed van Joodse eigenaren, Rechtsherstel en (de laatste 5 minuten)over Kamplaan 8 te Groningen (totaal 30 minuten).

Podcast over vastgoed van Joodse eigenaren in Coevorden tijdens WO II

RTV-Drenthe - Sophie Timmer in: Drenthe Toen, december 2022

Op 18 april 2024 was de presentatie van mijn boek:

Sporen van Joods leven

Ontrechting en rechtsherstel in Kampen en IJsselmuiden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.


Uitgegeven door  WBooks Zwolle. ISBN: 9789462586307

Podcast over streken en de ware schaal van Nederland. Met Martin Berendse en Paul Brood had ik een interessant gesprek over hun fraaie Historische Streekatlas verschenen bij WBooks

november 2022

Here you find some downloadable data available

Click the link and open in a new window

List of  Monographs, Edited Volumes, Books and Reports.

Zelfstandige publicaties, monografieën, bundels, boek-edities en onderzoeksrapporten (Links need a new window to open) For articles press button or scroll downwards


[27] (2024) Sporen van Joods leven. Ontrechting en rechtsherstel in Kampen en IJsselmuiden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. (Zwolle: WBooks) 192 p. (Klik hier voor de PDF van mijn tekst bij de presentatie)


[26] (2022) Kamplaan 8: vervreemding, rechtsherstel en aanschaf door de gemeente Groningen. (notitie 6 april 2022) 13p. (Zie voor originele PDF hier) Er is een herziene versie van de notitie, 14 p. (Klik voor PDF herziene versie hier)


[25] (2021) Actor, Continuïteit en Toeval. Een sociale en regionale geschiedenis van Stad, ruraal en Joods Groningen, midden twintigste eeuw. (Afscheidscollege  2021 Rijksuniversiteit Groningen) 38 p.(Zie voor PDF hier)

 

[24] (2021) Maarten Duijvendak en Stefan van de Poel, Lege Plekken. Ontvreemding van Joods vastgoed en rechtsherstel in de gemeente Groningen (1940-1955) m.m.v. Albert Beuse, Wessel de Boer, Charlotte Dommerholt, Owen Duijvendak, Christiaan Gevers en Ron van Hasselt. Onderzoeksrapport ten behoeve van het gemeentebestuur Groningen, 132p. (Versie 2 van 22 maart 2022).(Zie voor PDF hier)

 

[23] (2018) Elles Bulder, Maarten Duijvendak & Lex Boer (eds.) Bert Bulder (author), Wonen in het Verleden van Drenthe en Groningen: Het ontstaan van Lefier, 1850-2015. Groningen: Lefier & Onderzoeksbureau Elles Bulder, 324p. eBook:

https://ebooks.ub.rug.nl/id/eprint/11

 

[22] (2017) Maarten Duijvendak en Richard Paping (eds.) A. Buursma (author), Caritas in Verandering: Vier eeuwen Rooms-Katholieke sociale zorg in de stad Groningen. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 352p.

 

[21] (2015) Jan Bos, Maarten Duijvendak en Martin Hiemink (eds.), Germa Greving en Jan Ridderbos (authors), Asser oorlogsmonumenten. Herinneren en herdenken 1940-1945. Assen: Van Gorcum Uitgevers, 223p.

 

[20] (2013) Daniel Broersma en Maarten Duijvendak, Format Enschede. Stad tussen verleden en toekomst. (Groningen, Enschede: Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker) 24p.

 

[19] (2010) J.A. Mol m.m.v. P. Kooij, M. Duijvendak, Th. Spek, HISGIS Groningen: opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten (Fryske Akademy Leeuwarden) 37p.

 

[18] (2010) G.A. Collenteur, M.G.J. Duijvendak, R.F.J. Paping en J.C.L. de Vries (ed.), Stad en regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Van Gorcum, Assen) 450p.

 

[17 b] (2009) Mischa van den Berg & Maarten Duijvendak (eindredactie), Verleden van Groningen. 8 afleveringen op Dvd. (Uitgeverij Tijdsbeeldmedia Hilversum).

[17 a] (2008/2009) Mischa van den Berg & Maarten Duijvendak (eindredactie) Verleden van Groningen (TV-serie in acht delen, productie TV-Noord) 180 minuten.

 

[16] (2009) Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing (ed.), Geschiedenis van Groningen deel III Nieuwste Tijd - Heden (Uitgeverij Waanders, Zwolle) 444p.

 

[15] (2008) Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing (ed.), Geschiedenis van Groningen deel II Nieuwe Tijd (Uitgeverij Waanders, Zwolle, herdruk 2009) 444p.

 

[14] (2008) Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing (ed.), Geschiedenis van Groningen deel I Prehistorie - Middeleeuwen (Uitgeverij Waanders, Zwolle, herdruk 2009) 398p.

 

[13] (2008) Maarten Duijvendak, Erwin Karel en Pim Kooij (ed.), Groen Onderwijs. Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006) (Historia Agriculturae 41 Groningen) 125p. (Zie voor eBook: https://doi.org/10.21827/5e70c10ddaa1f )

 

[12] 2007 Michel Brandsma en Maarten Duijvendak, Canon van het Noorden. Het historische belang van Noord-Nederland (Uitgeverij Waanders, Zwolle) 48p.

 

[11] (2004) M.G.J. Duijvendak en P. Kooij (ed.), RUG en regio. Balans van een buitengewone band. Rijksuniversiteit en Noord-Nederland (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen) 291p.

 

[10] (2003) M.G.J. Duijvendak en B. de Vries (ed.), Stad van het Noorden. Groningen in de twintigste eeuw. (Van Gorcum uitgevers, Assen) 653p.

 

[9] (2003) M.G.J. Duijvendak (ed.), Regionaal besef in het Noorden (Van Gorcum uitgevers, Assen) 138p.

 

[8] (2002) M.G.J. Duijvendak, Wijde horizon, scherpe blik. Regionale geschiedenis en Noord-Nederland: over rurale problematiek, sociale wetenschap en geschiedschrijving (inaugurele rede Groningen) 32p. (Zie voor PDF hier):


 [7] (2000) H. Gras, J. Bos, P.M.F.Th. Boekholt, M.G.J. Duijvendak (eds.), Geschiedenis van Assen (Van Gorcum uitgevers, Assen) 512p.

 

[6] (2000) M.G.J. Duijvendak (eindredactie), Themanummer 2000, Gronings Historisch Jaarboek, (Regio PRoject Groningen) 144p

 

[5] (2000) M.G.J. Duijvendak,  Alles Vooruitgang… de stad Appingedam in verval, 9e Fransema-lezing Appingedam  (Biblionet Groningen) 22p.

 

[4] (1993) M.G.J. Duijvendak en J. de Jong, Elite-onderzoek: rijkdom, status en macht in het verleden. Cahier voor de lokale en regionale geschiedenis. (Walburg Pers Zutphen) 62p.

 

[3] (1993) M.G.J. Duijvendak en A.J.A. Felling, Longitudinal Network-Analysis, Prosopography and Narrative: The Rise of a Roman Catholic Elite in a Dutch Region 1800-1920. (Research-Memorandum Institute of Economic Research no. 552, University of Groningen) 30p.

 

[2] (1992) M.G.J. Duijvendak en P. Kooij, Sociale geschiedenis: theorie en thema’s (Van Gorcum Assen / Maastricht) 144p.

 

[1] (1990) M.G.J. Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant, circa 1810-1914. Dissertatie Utrecht 1990. (Handelseditie uitgegeven door Stichting Het Noord-Brabants Genootschap, ‘s-Hertogenbosch) 408p.(See PDF-scan-Steinmetz-archive)

 

 


Articles and Bookchapters

Artikelen, bijdragen in boeken, etc.


[100] (2023) 'China and the Great Divergence, a foreword' in: Yuping Ni, China’s Road in the Great Divergence. Qing’s Model of Economic Development in the 1644-1911 Era. (Beijing: Tsinghua University Press, 2023), XII-XIV.


[99] (2022) 'Feit en onzekerheid rond Kamplaan 8. Of hoe Groningen na de Tweede Wereldoorlog een burgemeesterswoning kreeg en het huidige gemeentebestuur een claim' in : Stad en Lande. Cultuurhistorisch Tijdschrift 2022-4, 30-35. (zie hier voor PDF)


[98] (2022) '"Joods vastgoed", de notaris en een weduwe te Coevorden. Roof, beheer en rechtsherstel in Zuidoost Drenthe, 1940-1955.' in: NDVA. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie (Assen 2022) 51-83. (Zie hier voor PDF)


[97] (2021) ‘De Perfecte Periferie. Turf, Gas en Oost-Groningen’  In: Groniek, Gronings Historisch Tijdschrift 53, no 227/228: (Groningen) 272-285.

 

[96] (2021) ‘Nieuwe begraafplaatsen in de noordelijke hoofdsteden, een inleiding’ in: Bertus Boivin e.a., Voor deez’ aard verloren. De Noorderbegraafplaats in Assen. (Assen: Van Gorcum uitgevers, 2021) 12-16.

 

[95] (2021) ‘Noorderhaven, Werfstraat’ in: Leco Ubbo Emmius audiotour Groningen, https://soundcloud.com/lezingencommissie-ghd-ubbo-emmius/noorderhaven-werfstraat?in=lezingencommissie-ghd-ubbo-emmius/sets/audiotour-through-groningen

 

[94] (2021) ‘Trouwen over de grens. Grensoverschrijdende huwelijksmigratie in Kleefs-Gelderse dorpen, 1770-1860’  in: J. Westrate en D. de Boer (eds), Begrensd beeld. Identiteit in grensregio’s. Cuius Regio project en het Gelders Nederrijngebied (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2021) 205-228. met Raymon R.J. Middelbos.

 

[93] (2020) ‘Europe of the Regions: Integration, Economic Development and Policies of Identity’ in: Nils Holger Petersen, Dick De Boer, Bas Spierings and Martin Van der Velde (eds), The Historical Evolution of Regionalizing Identities in Europe. (Bern: Peter Lang) pp. 310-337, See for Ebook edition: https://doi.org/10.3726/b17167/23.

 

[92] (2019) ‘Kadasterstrijd versus sociaal contract. Sociale geschiedenis van een verborgen belastingparadijs.’ In: Groniek, Gronings. Historisch Tijdschrift, 51, no 221: Sub Rosa (Groningen) 429-441.

 

[91] (2019) ‘Obituary  Erwin Karel (1956-2019)’ published online in Posthumus Post: See for download here.

Oorspronkelijk in www.ru.nl/posthumus/@1221560/obituary-erwin-karel-1956-2019.

 

[90] (2019) ’Fama post mortem. Herinnerd worden in een grensgebied’ In: B. Ramakers (ed.),  Memento Mori.  Sterben und Begraben in einem ruralen Grenzgebiet.” Historia Agriculturae  48, Groningen–Wageningen: NAHI p. 7-17, 11 p. See for eBook edition:  https://books.ugp.rug.nl/index.php/ugp/catalog/book/37

 

[89] (2019) ‚Erinnerungen an die Grippe-Opfer aus Veendam. Die grosse Grippe-Epidemie von 1918 im Norden der Niederlande‘. In: B. Ramakers (ed.), Memento Mori.  Sterben und Begraben in einem ruralen Grenzgebiet. Historia Agriculturae  48, Groningen–Wageningen: NAHI, p. 33- 45, 13 p.  met  Karin de Vries en Alex Holthuis. See for eBook edition:  https://books.ugp.rug.nl/index.php/ugp/catalog/book/37

 

[88] (2018) ‘Groningen 1918: Jonge Migranten, Tango en de Ploeg’ in: Peter Jordens (ed.), De Ploeg in de Jaren Twintig.  Zwolle: WBOOKS, p. 20-51, 30p.

 

[87] (2018) ‘Voordracht bij de Geschiedenis van Drenthe’, Waardeel: Drents Historisch Tijdschrift. 38, p. 26-30, 4p.

 

[86] (2017) ‘Van RK Centraal Armbestuur naar RK Stedelijk Sociaal Charitatieve Instelling: 1974-2013’ Hoofdstuk in: Caritas in Verandering: Vier eeuwen Rooms-Katholieke sociale zorg in de stad Groningen. Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 274-313 39 p., with A. Buursma.

 

[85] (2017) ‘Rooms-katholieke zorg in Groningen in de periode 1912-1974 Naar centralisatie’ Book chapter in: Caritas in Verandering: Vier eeuwen Rooms-Katholieke sociale zorg in de stad Groningen. Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 192-272 80 p., met A. Buursma.

 

[84] (2016) ‘Reviewing History and IR Journals:  Academic Publication Practices and Dominance in World Society’  Groningen, Online publication: https://www.researchgate.net/publication/315711669. with Jaap de Wilde.

 

[83]  (2016) ‘In Memoriam: Pim Kooij (1945-2016) social historian‘  published online on: www.Historici.nl: http://hdl.handle.net/11370/057af58d-8493-4a65-b90a-d7e435b7d8cf

 

[82] (2016). ‘Foreword’ in: Yuping Ni, Costum Duties in the Qing Dynasty ca 1644-1911 (pp. XIV-XVI). Global Economic History Series 13 - The quantitative Economic History of China 2. Leiden-Boston: Brill.

 

[81] (2016) ‘Reflectie op de regionale geschiedenis van Limburg; de ontwikkeling van economie en samenleving.’  In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 315-323.

 

[80] (2016) ‘Spanish flu and funerary customs. Mortality peaks, death culture and the spatial layout of cemeteries in the northern Netherlands.’ Journal fur Siedlungsforschung. Archäologie Geschichte und Geographie. Siedlungsforschung: Archäologie - Geschichte - Geographie, 33, 265-293. with Karin de Vries, Alex Holthuis & Maarten Duijvendak.

 

[79] (2015) (in Chinese) ‘道德经济及其超越-19世纪荷兰农民抗税研究. A study of Farmers’ refusal to pay tax in the 19th Century Netherlands’ in: Journal of Shijiazhuang University vol.17, no 5) 5-10. Een aangepaste versie van no 28.

 

[78] (2014) ‘Was het aardgas goud voor Groningen?’ Historisch Jaarboek Groningen, 96-111.

 

[77] (2014) ‘Het belang van Twents historisch onderzoek’. Jaarboek Twente, 54, 12-21.

 

[76] (2013) ‘Tussen amateur en professional. Nederlandse regionale geschiedenis in de eerste helft van de 20e eeuw’ . In: P. Breuker, G. Jensma, & H. de Jong (eds.), Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 26 - 45.

 

[75a] (2013) 'Economische groei en sociale ongelijkheid'. In: A. De Baets, J. den Hollander, & S. van der Poel (eds.), Grenzen in beweging. De wereld van 1945 tot heden. Houten/Antwerpen: Unieboek-Het Spectrum,  met G.A. Collenteur, 301 - 360.

[75b] (2016) 'Uneven Global Growth' This is an English version of this article (Click here for the English version in PDF)

 

 [74] (2013) 'Stormwatching'. De vloed van Cosmas en Damianus, 500 jaar later. In K. Essink (ed.), De Stormvloed 1509. Geschiedenis van de Dollard / Sturmflut 1509. Geschichte des Dollarts. Groningen/Leer: Stichting verdronken geschiedenis.

 

[73] (2012) Balance between City and Countryside in the Netherlands. BMGN - Low Countries Historical Review, 127(3), 29-49. http://maartenduijvendak.nl/onewebmedia/Duijvendak_Balance_LHCR_Full.pdf

 

[72] (2012) 'Boek van het jaar 2011, Jan van den Broek, Een kronkelende geschiedenis' Veenkoloniale Volksalmanak (8 pagina's).

 

[71] (2011) ‘25 jaar Heringa’s Geschiedenis van Drenthe’ Waardeel Drents Historisch Tijdschrift, jaargang 30, 2, 4-14, met Harry Gras.

 

[70] (2010) ‘Regionaal besef in het Noorden’ Idee. Politiekwetenschappelijk Tijdschrift. Jaargang 31, november, 18-22.

 

[69] (2010) ‘Inleiding’ in: G.A. Collenteur, M.G.J. Duijvendak, R.F.J. Paping en J.C.L. de Vries (ed.), Stad en regio. Opstellen aangeboden aan prof.dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Van Gorcum, Assen) 11-16, met G.A. Collenteur, R.F.J. Paping en J.C.L. de Vries.

 

[68] (2010) ‘Van Berlage naar streekplan. Een nieuw hart voor de provincie Groningen?’ in: G.A. Collenteur, M.G.J. Duijvendak, R.F.J. Paping en J.C.L. de Vries (ed.), Stad en regio. Opstellen aangeboden aan prof.dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Van Gorcum, Assen) 84-96.

 

[67] (2009) ‘Groningen, een aantrekkelijke stad, voor altijd?’ Vriendenbulletin. Stichting vrienden van de stad Groningen 24e jaargang, nummer 59, 11-14.

 

[66] (2009) ‘Het publiek’ in: D. Bosscher e.a. (ed.), Ooit gebouwd voor altijd. Een caleidoscopisch portret van de Groninger kerken Jubileumboek Stichting Oude Groninger Kerken, 60-61.

 

[65] (2009) ‘Groningen in vogelvlucht’ en ‘Nawoord’ in: Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing (ed.), Geschiedenis van Groningen deel III De Nieuwste Tijd - Heden (Uitgeverij Waanders, Zwolle) 403-417.

 

[64] (2009) ‘De Nieuwste Tijd beschreven’ in: Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing (ed.), Geschiedenis van Groningen deel III De Nieuwste Tijd - Heden (Uitgeverij Waanders, Zwolle) 395-401.

 

[63] (2009) ‘De Nieuwste Tijd - onze tijd’ in: Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing (ed.), Geschiedenis van Groningen deel III De Nieuwste Tijd - Heden (Uitgeverij Waanders, Zwolle) 5-7.

 

[62]  Zes korte artikelen in het Dagblad van het Noorden: ‘De Geschiedenis van Groningen. Burgers wierpen bestuurders uit ramen’. Dagblad van het Noorden, Cultuur,  7 (10-10-2008); ‘De Geschiedenis van Groningen. Locaties prehistorische vondsten raadselachtig’. Dagblad van het Noorden, Cultuur, 15 (17-10-2008);  ‘De Geschiedenis van Groningen. Champagnejaren van de Groninger boeren’. Dagblad van het Noorden, Cultuur, 7 (07-11-2008);  ‘De Geschiedenis van Groningen. Veelkleurige Godsdienstvrede in Groningen’. Dagblad van het Noorden, Cultuur, 9 (14 -11-2008); ‘De Geschiedenis van Groningen. Vooroorlogs Gronings voetbal al internationaal’. Dagblad van het Noorden, Cultuur, 11 (21-11-2008); ‘De Geschiedenis van Groningen. Wat maakt Groningers tot Groningers’. Dagblad van het Noorden, Cultuur, 7(28-11-2008).

 

[61] (2008) ‘Ligamenten van de staat? Over regionale identiteit en de taaiheid van de provincie’ BMGN - Low Countries Historical Review 3, 342-353. zie hyperlink BMGN-LHCR 2008 Full PDF

 

[60] (2008) ‘100 jaar VHLO’ in: Maarten Duijvendak, Erwin Karel en Pim Kooij (ed.), Groen Onderwijs. Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006) (Historia Agriculturae 41 Groningen) 93-124.

 

[59] (2008) ‘Een nieuwe geschiedenis van de provincie Groningen’ in: Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing (ed.), Geschiedenis van Groningen deel I Prehistorie - Middeleeuwen (Uitgeverij Waanders, Zwolle) 11-13.

 

[58] (2008) ‘Geschiedenis van Groningen – Verleden van Groningen’ Stad en Lande. Verhaal van Groningen, 17 (2) 46-51

 

[57] (2007) ‘De stijl van de burger in sociaal-historisch perspectief’ Groniek. Gronings Historisch Tijdschrift,  154-152

 

[56] (2007) ‘New Options for Old Opponents. Issue-strength of the Elite in Groningen 1870-1960’ in: S. Couperus, Ch. Smit  & D.J. Wolffram (ed.), In Control of the City. Local Elites and The Dynamics of Urban Politics (Peeters, Leuven / Groningen) 133 – 146.

 

[55] (2006) ‘Canon van het Noorden’ Dagblad van het Noorden zaterdag 28 oktober 2006, 33 (met Michel Brandsma)

 

 [54] (2006) ‘Dertig jaar Formsma’s Historie van Groningen’ Historisch Jaarboek Groningen 118-125.

 

[53] (2006) ‘Bevolking, economie en sociale verhoudingen. Divergente ontwikkelingen in

Europa’ in: W.Frijhoff en L.Wessels (ed.), Veelvormige dynamiek. Europa in het Ancien Regime. 1450-1800 (SUN uitgevers, Amsterdam) 51-82 (bewerkte heruitgave van nummer 10).

 

[52] (2006) ‘De sociale erfenis van een Steenbergen’ in: Yme Kuiper en Andries van Weperen (ed.), Een geslaagde allochtoon. Ir Hein Ehrhardt 80 jaar (zpl. 2006) 55-58.

 

[51] (2005) ‘Schitteren voor de natie. Buitenplaatsen en de integratie van de Nederlandse elite’ Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 201-207 .

 

[50] (2005) ‘In de voetsporen van Gruno en Beno. Ontspanning, eigenheid en historisch besef in het historische verenigingsleven’ Historisch Jaarboek Groningen 91-105.

 

[49] (2005) ‘Inleiding’ in: R. Kunst (ed.), Leeuwarden. Beelden van een centrumstad. (Leeuwarden) 13-15.

 

[48] (2005) ‘De geschiedenis van het Noorden.’ Nieuwe Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie 122, 101-108 (met Michel Brandsma, een uitgebreide versie van 47)

 

[47] (2005) ‘De geschiedenis van het Noorden.’ Dagblad van het Noorden zaterdag 5 maart 2005 Document 40-41 (met Michel Brandsma)

 

[46] (2004) ‘Regionale geschiedenis: wetenschap, identiteit en emotie’ Alledaagse dingen Nieuwsblad voor Volkscultuur 10 nr 2, 4-7.

 

[45] (2004) ‘Rug en regio. Domeinen en dimensies’ in: M.G.J.Duijvendak en P. Kooij (ed.), RUG en regio. Balans van een buitengewone band. Rijksuniversiteit en Noord-Nederland (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen) 7-27 (met P. Kooij).

 

[44] (2004) ‘Groningen, stad met imago’ Stad en Lande. Cultuurhistorisch tijdschrift voor Groningen 13, 1, 1-6.

 

[43] (2004) ‘Social Networks and the Elite in North-Brabant and Groningen 1780-1910’ in: Pim Kooij en Richard Paping (ed.) Where the twain meets Again. New results of the Dutch-Russian project on regional development 1750-1917 (Historia Agriculturae 34 Groningen) 225-239.

 

[42] (2003) ‘Economisch middelpunt’ in: M.G.J. Duijvendak en B. de Vries (ed.), Stad van het Noorden. Groningen in de Twintigste eeuw. (Van Gorcum uitgevers, Assen) 89-118.

 

[41] (2003) ‘Stad, centrum en imago’ in: M.G.J. Duijvendak en B. de Vries (ed.), Stad van het Noorden. Groningen in de Twintigste eeuw. (Van Gorcum uitgevers, Assen) 525-548.

 

[40] (2003) ‘Economische beroering en heroriëntatie’ in: M.G.J. Duijvendak en B. de Vries (ed.), Stad van het Noorden. Groningen in de Twintigste eeuw. (Van Gorcum uitgevers, Assen) 449-488.

 

[39] (2003) ‘Onzekere tijden’ in: M.G.J. Duijvendak en B. de Vries (ed.), Stad van het Noorden. Groningen in de Twintigste eeuw. (Van Gorcum uitgevers, Assen) 263-308.

 

[38] (2003) ‘Inleiding: Groningen’  in: M.G.J. Duijvendak en B. de Vries (ed.), Stad van het Noorden. Groningen in de Twintigste eeuw. (Van Gorcum uitgevers, Assen) 11-14, met B. de Vries.

 

[37] (2003) ‘Nederland boven Zwolle’, in: M.G.J. Duijvendak (ed.) Regionaal besef in het Noorden  (Van Gorcum uitgevers, Assen) 1-5.

 

[36] (2001) ‘Leeuwarden en Friesland tussen lokale en regionale geschiedenis’, De Vrije Fries. Jaarboek van het Fries Genootschap en de Fryske Akademy 81, 97-110.

 

[35] (2001) ‘Portret van het gewest. De Groningse provinciale financiën’,  Historisch Jaarboek Groningen (Van Gorcum uitgevers - Stad & Lande, Assen-Groningen) 107-110.

 

[34] (2000) ‘Dàt arme Drenthe. Een debat over het beeld van de venen’ Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift jaargang 20, 3, 23-24.

 

[33] (2000) ‘Op zoek naar werkgelegenheid, 1920-1960’ in: H .Gras en anderen (ed.), Geschiedenis van Assen (Van Gorcum uitgevers, Assen) 331-347, met M. de Fockert en H.J. Hummel.

 

[32] (2000) ‘Bevolking en zorg, 1920-1960’ in: H. Gras en anderen (ed.), Geschiedenis van Assen (Van Gorcum uitgevers, Assen) 310-330, met H.Gras en H.G. Roelfsema-Van der Wissel.

 

[31] (2000) ‘Een economie in verandering, 1807-1920’ in: H. Gras en anderen (ed.), Geschiedenis van Assen (Van Gorcum uitgevers, Assen) 219-243, met M. de Fockert en H.J. Hummel.

 

[30] (2000) ‘De provincie Groningen in de twintigste eeuw: een inleiding’ Gronings Historisch Jaarboek, themanummer 2000 (RegioPRoject Groningen) 5-18.

 

[29] (1998) ‘Volkswelvaart in jubel en mineur. Sociale en economische ontwikkeling in Nederland 1880 – 1920’ Spieghel Historiael, 33, 500-505.

 

[28] (1998) ‘The Moral Economy and Beyond. Peasants’ and Farmers’ Movements in the nineteenth century in Groningen and North-Brabant’ in: Pim Kooij (ed.), Where the twain meet. Dutch and Russian Regional Development in a comparative perspective 1800-1917. (Historia Agriculturae 28 Groningen) 75-86.

 

[27] (1998) ‘Towards a comparison between Groningen and North-Brabant’ in: Pim Kooij (ed.), Where the twain meet. Dutch and Russian Regional Development in a comparative perspective 1800-1917 (Historia Agriculturae 28 Groningen) 51-74, with G.M.T. Trienekens.

 

[26] (1997) ‘Revolutie op revolutie: het politieke leven 1795-1914.’ in: A. Vos, J. Bosmans, M.R. Prak e.a. (ed.), ‘s-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (Waanders Uitgevers Zwolle) 217-239, met M.R. Prak.

 

[25] (1996) ‘Elite Families between Private and Public Life; Some Trends and Theses’ in: A.J. Schuurman and P.C. Spierenburg (eds.), Private Domain, Public Inquiry. Families and Life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the Present. (Uitgeverij Verloren Hilversum, Rotterdam University Press XI) 72-91.

 

[24] (1996) ‘Het Drents provinciaal bestuur 1814-1914: beslissingen en bestedingen als vorm van politieke cultuur’, Nieuwe Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie, 113, 15-41.

 

[23] (1996) ‘If all the World were Woensel’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22, 313-318, met P. Kooij.

 

[22] (1995) ‘Relations, Friends and Relatives. Comparing elite-networks on structural properties in the Dutch provinces Groningen and North-Brabant, 1830-1910’, in: O. Boonstra and G. Collenteur (eds.), Structures and contingencies in computerized historical research. Cahiers voor geschiedenis en informatica 9 (Verloren Hilversum) 84-94, with M.D. Peterzon.

 

[21] (1995) ‘Ter inleiding: de openbare ruimte’ in: P.S. Spanjaard en G.M.T. Trienekens (ed.), Met het oog op God... en de mensen (Catalogus Museum Jan Cunen Centrum Oss) 8-20, met G.M.T. Trienekens.

 

[20] (1995) ‘De woonkamer tussen 1830 en 1910’ in: P.S. Spanjaard en G.M.T. Trienekens (ed.), Met het oog op God... en de mensen (Catalogus Museum Jan Cunen Centrum Oss) 54-63, met W. van Halen.

 

[19] (1995) ‘Nederlandse elite in de negentiende eeuw. Een vergelijking van netwerken rondom het provinciaal bestuur in Groningen en Noord-Brabant’, Mens en Maatschappij. Driemaandelijks tijdschrift voor sociale wetenschappen 70 1, 3-22, met M.D. Peterzon. https://ugp.rug.nl/MenM/article/view/18412

 

[18] (1995) ‘Een nieuwe cultuurgeschiedenis op maatschappijhistorisch en wijsgerig fundament? Naar aanleiding van twee dissertaties en één nieuwe reeks. Gerard Rooijakkers, Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (Sun Nijmegen 1994) en Marc Wingens, Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw (Sun Nijmegen 1994)’. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21, 86-91.

 

[17] (1994) ‘Groninger provinciale financiën in Nederlands perspectief, 1824-1910’, NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 57, 206-248, met G.J. Blijham. Klik hier voor een preprint-pdf

 

[16] (1994) ‘Tussen modernisering en behoud. Het provinciaal bestuur in de negentiende eeuw.’, in: P.Th.F.M. Boekholt e.a. (ed.) Rondom de Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994 (Van Gorcum Assen) 116-142, met P. Kooij. Klik hier voor een PDF van dit artikel

 

[15a] (1993) ‘Openbare orde, collectieve actie en regionale cultuur. Groningen en Noord-Brabant in de 19e eeuw. Recht als object van sociale geschiedenis.’ Recht der Werkelijkheid. Tijdschrift voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht 2, 51-65.

[15b] (1993) idem, in: Govaert van den Bergh, Chris Lorenz en Roel Pieterman (ed.), Het recht van de geschiedenis. Historische dimensies in sociaal-wetenschappelijk onderzoek van recht (VUGA Uitgeverij, Den Haag).

 

[14] (1993) ‘Maatschappelijke verhoudingen, 1770-1815.’ in: P. Kooij (ed.), Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1910 (Van Gorcum Assen) 205-224.

 

[13] (1992) ‘Regionaal-historische biografieën.’ Ons Waardeel, Drents Historisch Tijdschrift 5, 161-169.

 

[12] (1992) ‘Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939) rechter, politicus en historicus.’ in: J. van Oudheusden e.a. (ed.) Brabantse biografieën 1 (Boom Meppel/ Stichting BRG ‘s-Hertogenbosch) 146-149.

 

[11] (1991) ‘Het plaatselijk bestuur als trefpunt.’ in: B. van Straalen e.a. (ed.), Verslag van de conferentie te Vught. Regionale en lokale geschiedenis van amateurs en wetenschappers (Informatiecentrum voor Volkscultuur Utrecht) 36-40.

 

[10] (1991) ‘Economie en bevolking: het uiteengaan van Oost- en West-Europa.’ in: L. Wessels en M. Stoffels (ed.), Het Ancien Regime, Europa in de vroeg moderne tijd, 1450-1800 deel II. (Open Universiteit Heerlen) 95-132.

 

[9] (1991) ‘Het Bossche gemeentebestuur tussen democratie en bureaucratie, 1850-1900.’ in: A. Vos (ed.) Bestuurders in het Archief. Symposium ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch (Publicaties van het Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch, deel 3) 24-45.

 

[8] (1991) ‘Naar aanleiding van H. Righart, De trage revolutie. Over wording van industriële samenlevingen.’ NEHA-Bulletin, Tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland 5, 2, 96-101.

 

[7] (1990) ‘Boeren en collectieve actie. Tienden en groepsvorming in Noord-Brabant in de 19e eeuw.’ Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 16, 4, 364-386.

 

[6] (1990) ‘De leiding in oostelijk Noord-Brabant.’ Brabants Heem, Driemaandelijks tijdschrift voor Brabants Heem- en Oudheidkunde 24, 1,  23-31.

 

[5] (1986) ‘Religie en Macht: de beleefde praktijk’ Congresboek Balans en Perspectief. Over aard en functie van kennis van het verleden. (Utrechtse Historische Studenten Kring Utrecht) 111-114, met W. van Halen en H.B. Teunis.

 

[4] (1986) ‘De Utrechtse Historische Studenten Kring en het studieprogramma sedert 1970’ Aanzet. Tijdschrift van geschiedenisstudenten 4, 3, 53-69, met S. Hooijman en E. Spaans.

 

[3] (1984) ‘Mechanisatie op kantoren tussen 1870 en 1930.’ Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 1, 267-287, met M.E.B. van Ophem.

 

[2] (1984) ‘Lokale geschiedschrijving - een oud ambacht in een nieuw jasje gestoken.’ Tussen Rijn en Lek. Tijdschrift voor de geschiedenis  van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek 18, 4, 7-20, met Y. Ramakers.

 

[1] (1983) ‘Methoden en bronnen voor lokale en regionale geschiedenis. Het Kromme Rijngebied, Odijk en Werkhoven in de 19e eeuw.’ Aanzet. Tijdschrift van geschiedenisstudenten 1, 2, 38-49, met Y. Ramakers.

 


Reviews en recensies

[36] (2017) Review of Ingrid Wormgoor, Turfschuiten en kustvaarders: Een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw. BMGN-Low Countries Historical Review, 132, [review 56]. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10385

 

[35] (2015) Review of Henk van Mierlo, Tabakswerkers, landbouwers en patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap Valkenswaard 1850-1920. BMGN-Low Countries Historical Review, 130(4), [review 77]. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10156

 

[ 34] (2010) Review of Bert Scova Righini, A.C.W. Staring 1767-1840. Landheerlijk leven van een denker en doener van statuur (Zutphen, Walburg Pers 2009) BMGN-Low Countries Historical Review, 126(1). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7293

 

[33] (2010) Review of Theo Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen. Demografie van Nederland, 1800-nu (Boom, Amsterdam 2009) Tijdschrift voor geschiedenis (2010) 1, 135-136

 

[32] (2009) Review of Jan Bieleman, Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500- 2000 (Boom, Amsterdam 2008) Tijdschrift voor geschiedenis 122 (2009) 3, 400-401.

 

[31] (2007) Review of Joks Janssen, Vooruit denken en verwijlen. De (re)constructie van het platteland in Zuidoost-Brabant 1920-2000 (Stichting Zuidelijk Contact, Tilburg 2006) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 122 (2007) 4.

 

[30] (2005) Review of B. Altena, D. van Lente, Vrijheid en rede. Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989 (Verloren, Hilversum 2003) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 120 (2005) 1, 95-97.

 

[29] (2001) Review of Jürgen Kocka, Industrial Culture & Bourgeois Society. Business, Labor, and Bureaucracy in Modern Germany. (Berghahn Books New York 1999) Tijdschrift voor sociale geschiedenis 27 (2001) 3, 370-372

 

[28] (2001) Review of Michael Wintle, An Economic and Social History of the Netherlands 1800- 1920’ (Cambridge University Press, Cambridge 2000) Tijdschrift voor geschiedenis 27 (2001) 3, 444.

 

[27] (2001) Review of Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens (ed.) Vrouwen leven en werk in de twintigste eeuw (Amsterdam University Press 1998) Tijdschrift voor sociale geschiedenis 27 (2001) 3, 365-366

 

[26] (2000) Review of C. Trompetter, Agriculture, Proto-Industry and Mennonite Entrepreneurship. A History of the Textile Industries in Twente 1600-1815 (NEHA, Amsterdam 1997) Tijdschrift voor geschiedenis 113 (2000) 255-257

 

[25] (1999) Review of Anton Schuttelaars, Heren van de Raad, Bestuurlijke elite van ‘s- Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580. (Uitgeverij Katholieke Universiteit Nijmegen / Nijmegen University Press 1998) Tijdschrift voor sociale geschiedenis 25 (1999) 3, 345-346.

 

[24] (1999) Review of H.F.J.M van den Eerenbeemt (ed.) Geschiedenis van Noord-Brabant; deel 2: 1890-1945 Emancipatie en industrialisering; deel 3: 1945-1996 Dynamiek en expansie (Boom, Amsterdam/Meppel 1997) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland

113 (1999) 1, 128-130.

 

[23] (1997) Review of M. Smits, Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (KDC, Nijmegen 1996) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 112 (1997) 3, 450-451.

 

[22] (1996) Review of Kees Mandemakers en Onno Boonstra (ed.) De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw (Van Gorcum, Assen 1995) Tijdschrift voor Geschiedenis 22 (1996) 4, 602-603.

 

[21] (1996) Review of Derek H. Aldcroft and Steven Morewood, Economic Change in Eastern Europe since 1918 (Edward Elgar, Aldershot 1995) NEHA-Bulletin. Tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland 10 (1996) 2, 114-115.

 

[20] (1996) Review of F. Thissen, Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid (Utrecht / Amsterdam 1995) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 111 (1996) 4, 596-597.

 

[19] (1996) Review of Maarten van Bottenburg, met medewerking van H. Israëls, e.a., `Aan den arbeid’ In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid 1945-1995. Met een nabeschouwing van Abram de Swaan (Bert Bakker, Amsterdam 1995) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 111 (1996) 4, 594-595.

 

[18] (1996) Review of M.J. Daunton, Progress and Poverty. An Economic and Social History of Britain 1700-1850 (Oxford University Press 1995) Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22 (1996) 1, 103-104.

 

[17] (1996) Review of ‘Het Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 1992-1995’. Tijdschrift voor Geschiedenis (1996) 1, 75-77.

 

[16] (1996) Review of C. Hartveld, Moderne zakelijkheid. Efficiency in wonen en werken in Nederland 1918-1940 (Het Spinhuis, Amsterdam 1994) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 111 (1996) 2, 272-274.

 

[15] (1995) Review of M.W. van Boven, e.a. (ed.) Broncommentaren 1: W. Fritschy en R.H. van der Voort, De Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914; J.K.S. Moes, De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten Generaal 1848-1917; L.M. Koenraad, Bescheiden met betrekking tot beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten op grond van publiekrechtelijke wetten 1815-1850: Militie en schutterij (I..N.G., Den Haag 1994) Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21 (1995) 456-457.

 

[14] (1995) Review of H. Gras, F. Nijstad, e.a. (ed.) Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975 (Boom, Amsterdam / Meppel 1995) Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift 15 (1995) 4, 22-23.

 

[13] (1995) Review of P.I.M. de Haan, Van volgzame elitestrijder tot kritische gelovige. Geschiedenis van de Katholieke Actie in Nederland (1934-1966) (AMBO-boek, Baarn 1994) Mens en Maatschappij 70 (1995) 2, 183-184.

 

[12] (1995) Review of H. Schijf, Netwerken van een financieel-economische elite. Personele verbindingen in het Nederlandse bedrijfsleven aan het einde van de negentiende eeuw (Het Spinhuis, Amsterdam 1993) Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21 (1995) 104-105.

 

[11] (1995) Review of M. Stavenuiter, Verzorgd of Zelfstandig. Ouderen en de levensloop in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw (Waanders, Zwolle 1993) Groniek. Gronings Historisch Tijdschrift 128 (1995) 352-354.

 

[10] (1994) Review of H. Hillebrand, Van motivatie tot acceptatie. Een onderzoek naar de daling van de vruchtbaarheid in de provincies Utrecht en Groningen, 1879-1960 (Dissertatie Nijmegen 1992) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 109 1 (1994) 55-57.

 

[9] (1994) Review of O. Knottnerus, Rondom Eems en Dollard. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland (RegioPRoject, Groningen 1992) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 109 3 (1994) 457-

458.

 

[8] (1994) Review of H. Klompmaker, Kijk op keien. Hunebedden in beeld en theorie (Edu’Actief, Meppel 1994) Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift 14 (1994) 4 23-24.

 

[7] (1993) Review of M. Schrover, Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt (Verloren, Hilversum 1991) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 108 2 (1993) 298-299.

 

[6] (1993) Review of H.A.V.M. van Stekelenburg, Landverhuizing als regionaal verschijnsel (Dissertatie Tilburg 1991) Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 19 (1993) 360-362.

 

[5] (1992) Review of T. Duffhues, Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20e eeuw (Arbor, Baarn 1991) Mens en Maatschappij 67 (1992) 4, 438-440.

 

[4] (1991) Review of J. van Oss, Eene vereeniging van vrienden. Gedenkboek van de Bossche sociëteiten Amicitia en De Zwarte Arend 1789-1989 (‘s-Hertogenbosch 1989) Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 17 (1991) 108.

 

[3] (1991) Review of G.J.M. van den Brink, e.a. (ed.) Werk, kerk en bed in Brabant. Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant, 1700-1920 (‘s-Hertogenbosch 1989) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 106 3 (1991) 486-487.

 

[2] (1991) Review of P. den Boer, Europese cultuur. Geschiedenis van een bewustwording (Sun, Nijmegen 1989) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 106 3 (1991) 546.

 

[1] (1988) Review of `De Lindeboom, Thema elite, Jaarboek IX-X’, (Tilburg 1985-1986) Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 14 (1988) 124.